EUFI LOGO
Aktuální projekty:    
   |   
   |   

Administrativní poplatek je paušální finanční náhradou ve výši 37.000,- Kč (slovy: třicet sedm tisíc korun českých), vč. DPH, hrazenou kupujícím za administrativně právní výdaje  prodávajícího vynaložené v souvislosti prodejem bytové jednotky  za služby poskytované kupujícímu nad rámec kupní ceny za prodej nemovitostí. Režijní poplatek zahrnuje následující služby poskytované kupujícímu:

- Výdaje za realitní služby (prohlídky, komunikace s klientem, předání bytu, prohlídka s technikem, apod.),

- Příprava podkladů pro právní služby,

- Právní služby

 

Úhrada nákladů spojených s žádostí o připojení  bytové jednotky k přenosové či distribuční soustavě elektrické energie, a s připojením bytové jednotky k přenosové či distribuční soustavě elektrické energie, tj. zejména poplatek za připojení, je službou poskytovanou prodávajícím kupujícímu nad rámec kupní ceny za prodej nemovitostí, hrazenou kupujícím prodávajícímu ve výši 12.500,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých), vč. DPH.

 

 
 Zpět na hlavní stránku