EUFI LOGO
Aktuální projekty:    
   |   
   |   

Tyto webové stránky slouží pouze k informačním účelům. Veškeré údaje na nich uveřejněné, včetně použitého obrazového materiálu, mají nezávazný a informativní charakter, a mohou být kdykoli doplněny a/nebo  změněny.  

Společnost EUFI Holding, a.s., IČ: 28955749 , se sídlem U Chýně 1130, Hostivice, se bude vždy bude snažit o to, aby informace dostupné na těchto webových stránkách byly co nejpřesnější a aktuální, avšak nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za faktickou správnost, bezvadnost a úplnost těchto údajů, a vyhrazuje si právo tyto informace kdykoliv měnit.

 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu.

 
 Zpět na hlavní stránku